قوانین و مقررات

عضویت در سایت رایگان است و کاربران می توانند با وارد کردن نام  و نام خانوادگی و رمز عبور و نوشتن پست الکترونیکی لینک عضویت برای آن ها فرستاده می شود که کاربران با تایید کردن ،فرایند عضویت در سایت را کامل می کنند