ماه: آوریل 2020

مسولیت صد در صدی

مسولیت صد در صدی

 مسولیت پذیری صد در صدی یکی از گام هایی که باید در اوایل راه موفقیت برداریم و برای بهبود آن تمرین انجام دهیم مسولیت پذیری در زندگی است ما تا مسولیت زندگی خودمان را به صورت صد در صد به عهده نگیریم نمی توانیم گام های دیگر موفقیت را برداریم زیرا تا دیگران را مسول اشتباهات زندگی خود بدانیم نمی توانیم روی اشتباه ها و توانایی های خودمان تمرکز کنیم تا هر روز اشتباهات خودمون روکم کنیم و روی مهارت ها و توانایی های خودمون تمرکز کنیم تا اینجوری مسیر موفقیت برای ما هموارتر میشه و انگیزه برای رسیدن به رویا ها خیلی خیلی افزایش میکنه دو سال پیش بود که شرایط خیلی خوب نبود و من دائما از اینکه […]